Lucrarea de licenţă reprezintă un constituent esenţial a evaluării si preocuparii activităţii universitare a studentului. Redactarea unei lucrari de licenţă testează abilităţile de a cerceta, concepe şi a realiza o cercetare bibliografica, precum şi de a redacta lucrarea de licenta conform regulilor academice.

Realizăm la comandă lucrări academice ce îndeplinesc cerințe de fond și formă impuse de o cercetare științifică de calitate, după planul și indicațiile Dvs.
– Lucrări de Licență ( Diplomă )
– Proiecte Diplomă
– Lucrări de Disertație ( Lucrări Master )
– Referate și Lucrări Științifice
– Referate Master, Referate de An
– Teze de Doctorat
– Lucrări pentru Sesiuni de Comunicări Științifice
– Studii de Caz
– Lucrări Grad, alte Lucrări Didactice
– Teme de Curs, Proiecte Practică
– Articole și conținut pentru diverse publicații
– Elaborare discursuri și comunicări

Lucrarea la comandă va fi redactată integral conform indicațiilor Dvs și ale prof. Dvs coordonator și conform planului și bibliografiei indicate, pe etape. În fiecare etapă se redactează câte un capitol iar Dvs îl veți prezența prof. coordonator, apoi vom face eventualele modificări impuse de profesor și numai după acest pas se va trece la pasul următor și anume redactarea următorului capitol. Astfel putem spune că vom redacta o lucrare de cercetare academică, LUCRARE DE NOTA 10 , redactată integral după indicațiile Dvs și ale prof. Coordonator, o lucrare 100% originală.
După lansarea comenzii va rugăm să așteptați 24-48 ore, timp în care consultantul nostru se va deplasa la biblioteca și va obține bibliografia neccesara. În cazul în care nu vom putea obține bibliografia necesară, comandă Dvs nu va fi preluată.

Conceperea, cercetarea și redactarea unei lucrări de licență sau lucrări de diplomă reprezintă un proces polivalent și plurivalent întins pe parcursul unei perioade mai lungi de timp și care are un rol însemnat și eminamente esențial în finalizarea studiilor universitare.

Astfel, lucrare de licență are drept tinta confirmarea calitatii, capacitățiii și competenței atat teoretice cat si practice a absolventului. Lucrarea de licență redactată de echipa noastră va respecta  in integrum normele ortografice curente ale Academiei Române, va fi redactată cu diacritice, corecta din punct de vedere lexical, gramatical şi fără greșeli ortografice sau ortoepice. Evaluarea lucrării de licență se face în baza conţinutul și gradului de originalitate, prelucrarea informaților științifice, respectarea normelor de redactare, cât şi de calitatea susţinerii publice în față comisiei de licență. 

Lucrarea de licenta este lucrarea complexă și aprofundată de calificare a studenților, realizată de aceștia în ultimul an de absolvire. Lucrare de licenta este de fapt prima cercetare științifică a unui student pe o temă la alegerea sa, realizată independent, cu studiu si analiza a surselor științifice, cu sistematizarea cunoștințelor si formularea unor concluzii complete. De fapt, lucrare de licenta reprezinta etapa finală de studiul de pe parcursul întregii perioade de scolarizare. Scopul principal al redactării unei lucrari de licenta este sistematizarea și generalizarea a cunoștințelor teoretice precum și a abilităților practice ale absolvenților. De regulă lucrare de licenta constă dintr-o parte teoretic a si o parte practică (analitică).

Elaborarea lucrarii de licenta tine cont de urmatoarele aspecte:
– Importanţa teoretică şi practica sau aplicativă a subiectului;-
– Rigurozitatea şi precizia delimitării problemelor de interes major abordate;
– Actualitatea bibliografiei în raport cu tema lucrării;
– Succesiunea si insiruirea logică a capitolelor dezbatute;
– Fundamentarea ştiinţifică, psihologică, pedagogică, sociologică, filosofică, economica, literară etc.) a a problemei abordate;
– Contribuţia personală a studentului.

LucrareLicenta.ro se adreseaza studentilor care din diferite motive (lipsa timpului, insuficienta materialelor, slaba preocupare a indrumatorului) nu pot sa isi realizeze singuri lucrarile de licenta, de disertatie, grad sau doctorat.

Realizam profesional Prezentari PowerPoint pentru sustineri de lucrari de licenta, disertatii,lucrari masterat, proiecte, atestate, etc.