1. Influenţa corporaţiilor multinaţionale asupra mediului internaţional
 2. Modalitati de internaţionalizare a firmei – studii de caz
 3. Societatea mixtă ca formă de internaţionalizare – studiu de caz
 4. Strategia de externalizare a activităţilor – studiu de caz
 5. Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz).
 6. Târguri şi expoziţii internaţionale – studiu de caz
 7. Promovarea pe pieţele asiatice
 8. Cooperarea internaţională în domeniul serviciilor
 9. Responsabilitatea socială – studiu de caz
 10. Cooperarea în activitatea de cercetare şi dezvoltare
 11. Alianţe de marcă între firme
 12. Cartelul pe piaţa internaţională – studiu de caz
 13. Mediul internaţional de afaceri – studiu de caz
 14. Tehnici de prospectare a pieţelor externe
 15. Formele politicii de produs pe piaţa externă
 16. Strategii şi tehnici de negociere pe plan mondial – studiu de caz.
 17. Transportul aerian – studii de caz
 18. Transportul multimodal
 19. Operaţiuni buy back – studiu de caz
 20. Efectele practicării reexportului
 21. Factorii de expansiune ale operaţiilor în contrapartidă
 22. Operaţiunile buy back -studiu de caz
 23. Tipologia operaţiunilor de reexport
 24. Cooperarea în cercetare – dezvoltare – forme, modalităţi de exapansiune
PROPUNERI TEME LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAŢIONALE 2022