1. Investiţii străine directe în sistemul economiei mondiale.
 2. Investiţiile străine directe – formă de manifestare a globalizării.
 3. Societăţile transnaţionale ca promotori ai investiţiilor străine directe.
 4. Triada investiţii străine directe – societăţi transnaţionale – globalizare.
 5. Modificări în orientarea geografică a fluxurilor mondiale de investiţii străine directe la
  începutul secolului XXI.
 6. Investiţiile străine directe şi fenomenul fuziunilor şi achiziţiilor internaţionale.
 7. Tendinţe în reglementările internaţionale privind investiţiile străine directe.
 8. Factori determinanţi şi forme de manifestare a motivaţiei decizionale în domeniul
  investiţiilor străine directe.
 9. Mutaţii în evoluţia strategiilor de transnaţionalizare.
 10. Motivaţia investiţională în contextul economiei informaţionale.
 11. Politici de atragere a investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate / Uniunea Europeană /
  ţări în tranziţie / ţări în dezvoltare / România.
 12. Politici de maximizare a efectelor investiţiilor străine directe în ţările receptoare.
 13. Politici de promovare a expansiunii capitalului din partea ţărilor sursă.
 14. Investiţiile străine directe şi procesele de tranziţie la economia de piaţă din ţările Europei
  Centrale şi de Est.
 15. Utilizarea stimulentelor în atragerea investiţiilor străine directe.
 16. Acordarea de stimulente pentru investiţii în contextul reglementărilor Uniunii Europene
  privind ajutorul de stat.
 17. Rolul şi funcţiile agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în orientarea fluxurilor
  mondiale de capital mobil.
 18. Funcţionarea agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în ţările în tranziţie din Europa
  Centrală şi de Est.
 19. Investiţiile străine directe şi procesele de privatizare din Europa Centrală şi de Est.
 20. Particularităţi ale intrărilor de investiţii străine directe în România.
 21. Evoluţia cadrului instituţional şi juridic privind investiţiile străine directe în România.
PROPUNERI TEME LUCRARE DE LICENTA 2022 INVESTIŢII INTERNAŢIONALE