1. Intermediarii independenti ai profesionistilor comercianti.Regimul juridic
  general.
 2. Intreprinderea Individuala versus SRL unipersonal.
 3. Constituirea unei societati comerciale.Etapele de constituire.
 4. Obligatia profesionistilor comercianti de publicitate prin Registrul Comertului.
 5. Regimul juridic al contractului de agentie. Studiu de caz.
 6. Aplicatii ale contractului de mandat in domeniul dreptului comercial. Studiu
  de caz.
 7. Contractul de leasing. Studiu de caz.
 8. Contractul de franciza. Studiu de caz.
 9. Patrimoniul de afectatiune – instrument in derularea afacerilor.
  10.Contractul de vanzare-cumparare in materie comerciala.
 10. Intermediarii independenti ai profesionistilor comercianti.Regimul juridic
 11. general.
 12. Intreprinderea Individuala versus SRL unipersonal.
 13. Constituirea unei societati comerciale.Etapele de constituire.
 14. Obligatia profesionistilor comercianti de publicitate prin Registrul Comertului.
 15. Regimul juridic al contractului de agentie. Studiu de caz.
 16. Aplicatii ale contractului de mandat in domeniul dreptului comercial. Studiu
 17. de caz.
 18. Contractul de leasing. Studiu de caz.
 19. Contractul de franciza. Studiu de caz.
 20. Patrimoniul de afectatiune – instrument in derularea afacerilor.
 21. 10.Contractul de vanzare-cumparare in materie comerciala.
 22. Premizele, evoluţia şi efectele globalizării relaţiilor internaţionale
 23. Impactul societăţilor transnaţionale asupra statelor şi relaţiilor internaţionale
 24. Rolul ONG-urilor în dreptul internaţional
 25. Organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniul drepturilor omului
 26. Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale
 27. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale în domeniul drepturilor omului
 28. Importanţa ONU în menţinerea păcii
 29. Asigurarea securităţii internaţionale prin încheierea alianţelor militare, (studiu de caz NATO)
 30. Evolutia relațiilor internaționale și a relațiilor diplomatice între state
 31. 10 . Constructii de securitate, garanţia securităţii naţionale a statelor
 32. Particularități ale culpei medicale.condițiile angajării răspunderii medicului pentru fapta ilicită.distincții între
 33. diferite profesii medicale cu privire la angajarea răspunderii.
 34. Tendințe actuale privind fundamentul răspunderii civile delictuale. Principiul precauției, ca fundament al
 35. răspunderii civile delictuale.
 36. Efectele rezoluțiunii, rezilierii și nulității în contractul sinalagmatic.asemănări și deosebiri.
 37. Studiu comparativ privind cesiunea contractului și cesiunea de creanță.
 38. Studiu comparativ între instituțiile juridice prin care se transmite creanța și a instituțiilor juridice prin care
 39. creanța este transformată.
 40. Studiu comparativ între instituțiile juridice care înlătură caracterul ilicit al faptei și instituțiile juridice care
 41. înlătură răspunderea civilă.
 42. Teoria daunelor interese.evolutia jurisprudenței în materie.
 43. Acțiunea pauliană, arvuna și acontul.funcții, asemănări și deosebiri.
 44. Clauzele abuzive.contractul de adeziune și contractul forțat.
 45. 10.Studiu comparativ al faptelor juridice licite, ca izvor de obligații.
LUCRARE LICENTA DISERTATIE MASTER DREPT 2023