1. Comerţul internaţional şi globalizarea
 2. Introducerea unui produs pe piaţa unei ţări alese. Studiu de caz
 3. Comerţ liber versus protecţionism
 4. Bariere în calea comerţului internaţional
 5. Argumente pro ţi contra OMC
 6. Comerţul internaţional al României
 7. Exportul pe piaţa UE
 8. Utilizarea internetului în comerţul internaţional
 9. Externalizarea şi comerţul internaţional
 10. Finanţarea exportului unei companii
 11. Avantaje şi dezavantaje competitive ale României în perioada post-aderare. Studiu de
  caz
 12. Impactul extinderii UE asupra comerţului intra- şi extra-comunitar.
 13. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor
  comparative şi competitive ale naţiunilor.
 14. Economia UE şi competitivitatea internaţională.
 15. Analiza comparativă a politicilor comerciale ale SUA/UE/Japonia ….
LUCRARE DE LICENTA 2022 COMERŢ EXTERIOR ŞI UNIUNE VAMALĂ ÎN UE – PROPUNERI TEME