1. Banca şi Internetul
 2. Băncile şi guvernarea corporativă
 3. Evoluţii structurale ale sistemului bancar din România după 1989
 4. Modernizarea sistemului de plăţi şi decontări în România
 5. Piaţa creditului în România
 6. Intermedierea financiară în România după 1989
 7. Perspectivele sistemului bancar românesc după aderarea la Uniunea
  Europeană
 8. Băncile şi concurenţa instituţiilor financiare nebancare (IFN)
 9. Retail banking în România
 10. Corporate banking în România
 11. Circuite turistice tematice în România. Studiu de caz.
 12. Conceperea şi distribuţia de produse turistice. Studiu de caz
 13. Contractul de leasing hotelier. Studiu de caz
 14. Contractul de management hotelier. Studiu de caz
 15. Rolului ghidului de turism la nivel de agenție de turism
 16. Distribuția online a produselor turistice
 17. Sistemele Globale de Distribuție- prezent și perspective
 18. Contractul de timeshare. Studiu de caz
 19. Distribuția produselor turistice la agenția…
 20. Tehnici de promovare. Studiu de caz
 21. Conceperea mix-ului promoțional la…
 22. Analiza micromediului de marketing la…
 23. Îmbunătățirea materialelor promoționale la…
 24. Reclama outdoor în Oradea
 25. Tehnici de promovarea vânzărilor pentru o categorie de produse
 26. Promovarea online (pe rețelele de socializare)
 27. Analiza mixului promotional extins la…
 28. Turismul urban şi perspectivele acestuia în zona metropolitană Oradea
 29. Reabilitarea sustenabilă a staţiunii Băile 1 mai
 30. Turismul de wellness în euroregiunea bihor-hajdu-bihar studiu de caz: Hotel Perla,
 31. Băile 1 mai
 32. Încadrarea ofertei hotelului elite în ansamblul serviciilor hoteliere din judeţul Bihor
 33. Aspecte privind turismul de afaceri din perspectiva unei agenţii de turism din
 34. România
 35. Capacitatea de cazare hotelieră din Oradea
 36. Turismul în statiunile balneoclimaterice din eu
 37. Analiza activităţii comerciale cu amănuntul în perioada ….. şi perspective de
 38. dezvoltare la SC…
 39. Analiza modului de formare şi gestionare a stocurilor la depozitul SC. …
 40. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul la SC ..
 41. Importanţa şi influenţa forţei de vânzare a comerţului cu amănuntul în evoluţia
 42. volumului vânzărilor la SC….
 43. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în domeniul… Studiu de caz SC..
 44. Studiu cu privire la evoluţia activităţii comerciale cu ridicata la …
 45. Rolul comerţului cu ridicata la dezvoltarea comerţului cu amânuntul. Studiu de caz
 46. SC…
 47. Analiza modului de formare a asortimentului de mărfuri la SC…
 48. Analiza amenajării depozitului la SC …… şi influenţa asupra fluxului de mărfuri
Economie 2022, propunere teme lucrare de licenta