1. Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative – cauza 178/84, Comisia Comunităţilor
  Europene c. Republicii Federale Germania;
 2. Concurență, înțelegeri, procedură administrativă – cauza T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon, c.
  Comisiei Europene;
 3. Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei;
 4. Monopolurile în TFUE şi jurisprudenţa CJUE;
 5. Restricţiile cantitative – cauza C-470/03/ Lehtinen;
 6. Piedicile tehnice ca aspecte particulare ale măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative – cauza C –
  120/78, Rewe-Zentral AG;
 7. Interpretarea dispozițiilor cu sensuri diferite în diferite versiuni lingvistice – cauza C 457/05/Diageo;
 8. Înțelegeri, stabilire a prețurilor, împărțire a piețelor și schimb de informații comerciale sensibile, noțiunea de
  «întreprindere» – cauza C 823/18 P, Comisia Europeană, GEA Group;
 9. Libertatea de stabilire, cauza C – 2/74/Reyners;
 10. Libera prestare a serviciilor, cauza C 482/18/ Google.
 11. Libera circulație a mărfurilor; taxe vamale, taxe cu efect echivalent percepute asupra transportului de
 12. energie electrică produsă pe teritoriul național și destinată exportului – cauza C 305/17, FENS spol. s r. o.
 13. împotriva Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
 14. Taxe cu efect echivalent unei taxe vamale percepute la importul de efluenți zootehnici importați în Regiunea
 15. Flamandă – cauza C 254/13, Orgacom BVBA c. Vlaamse Landmaatschappij;
 16. Libera circulație a lucrătorilor, prestații de asistență socială, lucrător migrant care are în îngrijire copii
 17. școlarizați în statul membru gazdă – cauza C 181/19, Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle c. JD;
 18. Restricții cantitative la export, măsuri cu efect echivalent, măsură națională care impune producătorilor de
 19. energie electrică să oferteze întreaga cantitate de energie electrică disponibilă exclusiv pe o piață
 20. concurențială centralizată din statul membru în cauză – cauza C 648/18, Autoritatea Națională de
 21. Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) c. Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale
 22. Hidroelectrica SA;
 23. Libera circulație a lucrătorilor, conferențiari cu studii postdoctorale, limitare a luării în considerare a
 24. perioadelor anterioare de activitate relevantă realizate într un alt stat membru – cauza C 703/17, Adelheid
 25. Krah c. Universität Wien;
 26. Libera circulație a lucrătorilor, încadrare în administrația publică, funcția de președinte al unei autorități
 27. portuare – cauza C 270/13, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli ș.a;
 28. Libera prestare a serviciilor, prestare de tratamente stomatologice, legislație națională care interzice în mod
 29. absolut publicitatea pentru servicii de tratament stomatologic – cauza C 339/15, în procedura penală împotriva
 30. Luc Vanderborght;
 31. Concurență, înțelegeri, sectorul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii în euro – cauza T 105/17,
 32. HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France c. Comisiei Europene;
 33. Concurență, asociere de întreprinderi, competiții de patinaj de viteză, reglementare a unei federații sportive
 34. – cauza T 93/18, International Skating Union c. Comisiei Europene;
 35. Concurență, înțelegeri, drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin
 36. satelit și retransmisia prin cablu – cauza T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Comisiei
 37. Europene.
DREPTUL UNIUNII EUROPENE – PROPUNERI LICENTA SI DISERTATIE 2023