Ghid pentru elaborarea lucrarilor de licenta si disertatie

În învățământul superior de lungă durata, finalizarea studiilor se realizează prin examenul de licență. Studiile aprofundate și masteratul se încheie cu examen de disertație. Examenul de licență constă în două probe, și anume:Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;Proba 2 – Susținerea lucrării de licență. Absolvenților care au promovat examenul de licență li se eliberează Diplomă de licență, care le conferă titlul de licențiat în specializarea urmată. Diplomele de licență vor fi însoțite de supliment la diplomă.Licență da dreptul absolventului de a intră în posesia diplomelor, de a se înscrie la masterat și de a proba la angajare sau la locul de muncă existența unei profesionalizari de rang

LUCRARE DE LICENTA 2022 INSTITUŢII DE DREPT PUBLIC

LUCRARE DE LICENTA 2022 INSTITUŢII DE DREPT PUBLICNoţiunea şi trăsăturile funcţiei publiceClasificarea funcţiilor publiceCategorii de funcţionari publiciDrepturile şi obligaţiile funcţionarilor publiciCariera funcţionarilor publiciRăspunderea juridică a funcţionarilor publiciModificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciuConsiliul localInstituţia primaruluiConsiliul judeţeanSecretarul unităţii administrativ-teritorialeInstituţia prefectului