Studii postdoctorale -:- teza doctorat

Ca student la studiile postdoctorale, scrierea tezei este una dintre cele mai importante elemente spre drumul spre obţinerea diplomei. O teză de succes necesită abilităţi eficace de organizare şi cercetare detaliată şi este crucial să fie urmaţi paşii adecvaţi pentru pregătire şi prezentare. Studenţii trebuie să revizuiască aceşti paşi în stadiul de început al scrierii tezei.

Ce cuprinde o teză scrisă în cadrul studiilor postdoctorale Cuprins (care să prezinte paginile exacte) Introducere Temă şi motivaţia alegerii acesteia – de ce este importantă şi racordarea sa la cercetări naţionale şi internaţionale, etc Secţiunea teoretică Secţiunea practică. Studiu de caz Concluzii Bibliografie Anexe

În cadrul secţiunii teoretice trebuie incluse ariile disciplinare implicate, conceptele de lucru şi ipotezele sau obiectivele. Ariile disciplinare se referă la situaţia cercetărilor efectuate în domeniul respectiv, atât naţionale cât şi internaţionale, prezentarea paradigmelor, direcţiilor teoretice, conceptelor pe care se bazează teza. Conceptele de lucru se realizează într-un context critic şi operaţional. Partea teoretică presupune şi trecerea în revistă a punctelor slabe şi ţări ale problemei din trecut şi până în prezent. Ipoteza principală este cel mai important element şi trebuie cercetat consecvent şi cu rigurozitate.

Secţiunea practică este compusă din opţiuni metodologice şi corpusul ale pentru studiu. Se explică de ce au fost alese anumite cercetări ştiinţifice, se prezintă metodele, tehnicile de analiza, colectare şi tratarea datelor, indiferent de metodele prin care au fost făcute acestea (istorie orală, focus grup, observare de teren, analize etc). Corpusul ale trebuie prezentat şi justificat. Cea mai importantă parte a tezei o reprezintă aplicarea metodelor stabilite şi analiza rezultatelor. În acest fel, ipotezele emise în cadrul tezei vor fi infirmate sau confirmate. Uneori, se pot descoperi elemente neprevăzute care pot schimba fundamentul tezei şi pot rezulta în dezvoltări substanţiale. Discutarea şi interpretarea rezultatelor demonstrează modul de integrare al cunoştinţelor noi şi cum alterează acestea cunoştinţele care există deja.

Concluziile au rolul de a sublinia limitările cercetării şi de a sugera soluţii pentru cercetările viitoare.

Sfaturi pentru scrierea unei teze pentru studenţii la studii postdoctorale

1. Începerea
Brainstorm. În loc să începi să scrii propoziţii întregi, scrie cuvinte sau fraze, fă liste, foloseşte simbluri, săgeţi, reprezentări grafice ale unor idei. Vorbeşte despre subiectul tezei, explica unui prieten, coleg, partener.
Începe cu o secţiune uşoară a lucrării. Nu este nici o regulă care să îţi spună că trebuie să începi de la început.
Scrie fără să faci pauze sau editare. Trebuie să fii conştient că scrierile bune necesită revizie şi că prima ciornă nu va fi perfectă. Aşterne ideile pe foaie şi fă mai târziu elaborarea lor, corectarea şi cosmetizarea textului.
Ţine un carneţel în care să îţi notezi ideile, să schiţezi puncte de vedere posibile, să defineşti problemele care trebuie rezolvate.

2. Stabileşte obiectivele.
Decide-te care sunt obiectivele şi scopurile tale. Ce vrei să exprime textul tău? Ce efect doreşti să aibă? În ce fel doreşti ca teza ta să afecteze/influenţeze cititorii?
Stabileşte şi obiectivel secundare ale lucrării în funcţie de secţiunile în care este împărţită aceasta.
Testează în mod periodic lucrarea pentru a vedea dacă scopurile acesteia şi ideile s-au schimbat între timp.
Foloseşte verbe active pentru a stabili scopurile: propune, dezbate, descrie, convinge, explica, explorează, demonstrează.

3. Ia în considerare cititorii.
Explică în scris ce crezi că vor/au nevoie cititotii din lucrarea ta.
Ce variaţii de expectaţii sau standarde sunt printre cititori?
Dacă poţi, roagă cititorii să fie cât mai expliciţi cu privire la aşteptările lor.

4. Organizează-ţi ideile. Nu te organiza prea repede. Structura poate inhiba explorarea şi descoperirea. Începe organizarea doar după ce ai început să scrii.
Foloseşte unele forme de reprezentări grafice pentru a te ajuta cu organizarea sau prezintă-ţi ideile/temele în relaţie între ele.
Creează ierarhii şi echivalente, unele idei sunt mai importante (mai abstracte, mai determinante) decât altele. Ia în considerare coordinatele şi subcoordinatele în relaţie între ele şi între idei.
În timp ce scrii, foloseşte titluri şi subtitluri. Acest lucru te va forţa să fii mai explicit în legătură cu sub titlurile şi structura lucrării.
Dacă doreşti, acestea pot fi îndepărtate la sfârşitul lucrării.

5. Conceperea ciornei În orice moment, pentru a te întoarce la mesajul principal, scrie un rezumat al lucrării. Astfel de rezumate te vor forţa să te concentrezi asupra ideilor principale. Lasă introducerile pentru sfârşit sau întoarce-te la ele atunci când ai terminat ciornă.
Fă o ciornă cu mult înaintea termenului limită pentru a avea suficient timp pentru revizie.
Cere părerea celor din jur şi acceptă criticile constructive.

Copyright 2009 - 2015. LucrareLicenta.ro . Toate drepturile rezervate