Discursuri şi comunicări

Discursul este o adresare formală sau o vorbire transmisă unui auditoriu. Înainte să scrii un discurs, trebuie să ştii câteva lucruri despre construcţia acestuia. Există anumite tipuri de discursuri şi fiecare are propriile sale caracteristici. Întocmai ca în cazul eseelor, şi discursurile au trei secţiuni principale: introducerea, corpul şi concluzia.

Spre deosebire de eseuri, discursurile trebuie să fie scrise să fie auzite şi nu citite. Acesta trebuie scris astfel încât să menţină atenţia unui auditoriu. Există mai multe tipuri de discursuri şi anume informative, instructive, persuasive, distractive şi create pentru ocazii speciale.

Construcţia unui discurs
Formatul unui discurs de bază este simplu. Deschiderea sau aproximativ primele 30 de secunde ale discursului sunt probabil cele mai importante. În această perioadă trebuie captivata atenţia auditoriului şi îi creşte interesul pentru ceea ce se spune în cadrul discursului. Acest lucru poate fi obţinut în mai multe feluri: se poate pune o întrebare care este controversată, se poate face o afirmaţie care interesantă, se poate spune o glumă. Odată ce atenţia auditoriului a fost câştigată, discursul ar trebui să decurgă lin spre partea de mijloc.
Corpul discursului va fi mereu cea mai mare parte a acestuia. În acest punct, auditoriul are deja informaţii despre cel care ţine discursul şi despre tema acestuia. Cea mai bună metodă de a crea corpul discursului este prin formularea unei serii de puncte importante ale temei. Acestea trebuie organizate pentru că punctele să fie succesive şi să aibă o anumită logică.
Închiderea oferă oportunitatea de a face un rezumat al întregului discurs şi de a oferi teme de gândire pentru auditoriu.

Comunicarea este un tip de comunicat care transmite un mesaj către un destinatar bine precizat şi care are scopul de a convinge pe cineva de calităţile unui obiect, produs, om sau idee. Aceasta se bazează pe semiotica aplicată, psihologie aplicată şi altele şi este împărţită în două subdomenii şi anume comunicare politică şi comunicare socială.

Comunicarea socială de foloseşte de către agenţii, companii, guvern, administraţii, organizaţii non profit şi are rolul de a face cunoscută o problemă, un produs sau un serviciu. Comunicarea politică este cea folosită de actorii politici şi utilizează procedee şi tehnici care influenţează opinia publică.

Copyright 2009 - 2015. LucrareLicenta.ro . Toate drepturile rezervate